با سلام
تپانچه فوندانت از از ابزارهای کاربردی مهم در لوازم قنادی و کار با فوندانت میباشد . برای ایجاد اشکال ریز نوارها و رشته های فوندانت با کمترین زمان بهترین راه کار استفاده از تپانچه فوندانت است .
در نظر داشته باشید برای استفاده از تپانچه فوندانت بهتر است خمیر فوندانت خود را در ماکرو ویو قرار داده کمی گرم نمایید و سپس داخل تپانچه فوندانت بریزید الگوی مورد نظر را در تپانچه قرار داده و استفاده نمایید .