- ۱۴%

قالب کیک دونات

۳۲,۰۰۰ تومان۲۷,۵۰۰ تومان
- ۲۴%

قالب کیک و دسر نیمکره ۶C

۴۶,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان
- ۹%

قالب کیک و دسر نیمکره ریزc5

۳۳,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
- ۹%

خامه کولاک ۱ کیلویی

۱۶,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
- ۲۱%

قالب کیک و دسر و شکلات نیمکره متوسط

۴۵,۰۰۰ تومان۳۵,۵۰۰ تومان
- ۸%

قالب کیک و شکلات نیمکره ریز

۳۶,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومان