- ۱۷%
لوازم قنادی نارمیلا

قالب ژله سبزه عید

۷,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰ تومان
- ۱۷%
لوازم قنادی نارمیلا

قالب ژله تنگ ماهی

۷,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰ تومان
- ۱۳%

قالب کیک و تارت قلب

۴۵,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومان
- ۵%

تل کادایف زعفرانی هومینا

۱۷,۳۰۰ تومان۱۶,۵۰۰ تومان
- ۵%

تل کادایف ساده هومینا

۱۶,۸۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
- ۱۷%

ابزار فوندانت و قلم شارژی

۳۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان