غلاف کالباس

۲,۵۰۰ تومان

کاردک گاناش کشی ۱۸c

۲۰,۰۰۰ تومان

کاردک گاناش کشی۲۴c

۲۵,۰۰۰ تومان

قالب کاپ کیک

۷,۵۰۰ تومان

مت گیپور c5

۳۹,۰۰۰ تومان

مت گیپور c10

۳۹,۰۰۰ تومان

مت گیپور کد c4

۳۹,۰۰۰ تومان

پودر گیپور

۲۵,۰۰۰ تومان

قالب شکلات قلب ریز

۱۲,۰۰۰ تومان

قالب شکلات حیوانات

۱۲,۰۰۰ تومان

پیمانه پارچی مایعات

۲۰,۰۰۰ تومان

همزن استیل

۱۸,۰۰۰ تومان

کاتر شکلات

۵,۰۰۰ تومان

کاتر خرگوش

۵,۰۰۰ تومان

کاتر فیل

۵,۰۰۰ تومان

کاتر خرس تدی

۵,۰۰۰ تومان

کاتر هندوانه

۵,۰۰۰ تومان

کاتر لباس عروس

۵,۰۰۰ تومان

کاتر ستاره دریایی

۵,۰۰۰ تومان

کاتر یونی کورن

۵,۰۰۰ تومان

کاتر نهنگ

۵,۰۰۰ تومان

کاتر طرح کاپ کیک

۵,۰۰۰ تومان

کاتر پاپیون

۵,۰۰۰ تومان

کاتر تاج c7

۵,۰۰۰ تومان

اسانس پرتقال

۵,۰۰۰ تومان

مولد انار

۱۷,۰۰۰ تومان

مولد هندوانه

۲۰,۰۰۰ تومان

مولد baby

۲۵,۰۰۰ تومان

کاتر سه تکه پازل

۲۰,۰۰۰ تومان

روغن ۵۰ قنادی

۸,۰۰۰ تومان

روغن کریسکو

۷۵,۰۰۰ تومان

مولد حاشیه۳۲۱

۴۷,۶۰۰ تومان

مروارید خوراکی سفید

۱۰,۰۰۰ تومان

کاغذ ویفر پیپر

۷۰,۰۰۰ تومان

قالب کیک و تارت قلب

۴۵,۰۰۰ تومان

قالب کیک و تارت گرد

۴۵,۰۰۰ تومان

شکلات کارات سفید

۳۶,۰۰۰ تومان

مولد نوزاد

۲۸,۰۰۰ تومان

صفحه پلکسی ۲۷/۵

۱۳,۵۰۰ تومان

مولد پاپیون جور

۲۲,۰۰۰ تومان

مولد یونی کورن

۲۲,۰۰۰ تومان

مولد گل ریزو درشت

۴۵,۰۰۰ تومان

مولد برگ

۳۷,۰۰۰ تومان

مولد طناب

۴۷,۰۰۰ تومان

مولد تاج ۶۷۳۱

۴۴,۸۰۰ تومان

مهرفوندانت قلب

۱۲,۰۰۰ تومان

مهرفوندانت رد پا

۱۲,۰۰۰ تومان

تاپر کیک

۵,۵۰۰ تومان

کاتر شیرینی مربایی

۴۰,۰۰۰ تومان

کاتر خرس تدی

۳۰,۰۰۰ تومان

قالب کیک شیفون ۰۰۱۰

۲۳,۰۰۰ تومان

قالب کیک ۶قلب

۲۶,۵۰۰ تومان

اسکنه دالبر و توپی

۱۲,۰۰۰ تومان

سس کارامل

۱۵,۰۰۰ تومان

صفحه پلکسی ۲۶

۱۲,۵۰۰ تومان

صفحه پلکسی۲۴/۵

۹,۵۰۰ تومان

صفحه پلکسی۱۸

۶,۵۰۰ تومان

پودر ژله انگور

۶,۰۰۰ تومان

پودر ژله شاه توت

۶,۰۰۰ تومان

قالب ژله موج

۵,۰۰۰ تومان

ست ابزار فوندانت

۳۲,۰۰۰ تومان

مولدپروانه ۲عددی

۲۵,۰۰۰ تومان

مولد قاب ونگین

۳۶,۵۰۰ تومان

مولد بال فرشته

۲۷,۵۰۰ تومان

مولد لوازم آرایش

۲۲,۵۰۰ تومان

مولد صدف

۴۰,۵۰۰ تومان

مولد گل رزشاخه دار

۴۰,۵۰۰ تومان

مولدماهی

۲۴,۰۰۰ تومان

مولد قاب و قلب

۳۶,۵۰۰ تومان

مولدقلب ۶تایی

۲۴,۰۰۰ تومان

مولدتاج و پاپیون

۳۸,۵۰۰ تومان

ست ابزارکیک و شیرینی

۳۲,۰۰۰ تومان