در ویدیوهای زیر کاور کردن کیک با استفاده از فوندانت آموزش داده شده که امیداریم مفید واقع شود .

کاور فوندانت با استفاده از ابزارهای مختلف _ لوازم قنادی نارمیلا

چطور کیک را با خمیر فوندانت کاور کنیم _ لوازم قنادی نارمیلا

چطور کیک را با فوندانت کاور کنیم _ لوازم قنادی نارمیلا

آموزش کاور کیک کودک با فوندانت _ لوازم قنادی نارمیلا

تزیین کیک به شکل سگ با فوندانت-لوازم قنادی نارمیلا

تزیین کیک پونی بافوندانت-لوازم قنادی نارمیلا

تزیین کیک های مختلف بافوندانت-لوازم قنادی نارمیلا

کاورکیک بافوندانت وتزیین آن باکریمپر-لوازم قنادی نارمیلا

کاورکردن کیک بافوندانت-لوازم قنادی نارمیلا

تزیین زیبای کیک بافوندانت-لوازم قنادی نارمیلا

کاورکشی کیک بافوندانت-لوازم قنادی نارمیلا

تزیین کیک بافوندانت-لوازم قنادی نارمیلا