ژله یک ازدسرهای خوشمزه ایست که اکثرافراد به عنوان دسر در میهمانی های خوددرست می کنند.درست کردن ژله نکات و ترفندهای خاصی دارد که بادانستن آنها کارشما بسیارراحت ترخواهدشد

برای درست کردن ژله چه مقدارآب نیازداریم؟

پاسخ به این سوال که برای درست کردن ژله ها دقیقا چه میزان آب نیاز است کاملابستگی به شکل ژله ای داردکه قصد دارید درست کنیدانواع ژله  ها ازلحاظ شکل ظاهری به موارد زیرتقسیم می شوند:

۱.ژله هایی که قرارنیست آنها رادرظرف دیگری برگردانیم:

گاهی اوقات شما قصد دارید تا ژله را در ظرف شیشه ای درست کنید این نوع ژله ها با همان ظرفی که ژله در آن درست میشود سرو می شود.

چون قرارنیست ژله رابه صورت قالبی درظرف دیگربرگردانید بنابراین سفت بودن بافت ژله هیچ اهمیتی ندارد در این حالت شما می توانید برای درست کردن یک بسته پود رژله از ۲ لیوان کامل آب استفاده کنید بافت این ژله کمی نرم ترولطیف تر ازژله های دیگراست

۲.ژله های قالبی که بایدآنها را داخل ظرف دیگربرگردانیم

معمولا برای زیباترشدن شکل ژله بهتراست تاژله طرح خاصی داشته باشد .

در این حالت باید ازقالب ژله استفاده کنید برای اینکه ژله راحت تر ازقالب جدا شود وازطرفی برای اینکه ژله بعدازبرگرداندن درظرف شکل خود راحفظ کندباید میزان آب کمتری استفاده کنید و ژله کمی غلیظ ترباشد بنابراین همیشه برای درست کردن ژله قالبی به ازای هربسته پودر  ژله ازیک و نیم لیوان آب استفاده کنید

۳.ژله های غلیظ برای قالب زدن با کاتر

گاهی اوقات ژله هایی درست می کنید که می خواهید آنها را به کمک کاتر قالب بزنید. معمولا این نوع ژله راباید غلیظ تردرست کنید برای درست کردن این نوع ژله به ازای هربسته پودر ژله یک لیوان آب و گاهی نیز فقط نصف لیوان آب استفاده می شود

.مقدار آب داغ و سرد درژله چه قدربایدباشد

فرض کنید برای درست کردن ژله قالبی به یک ونیم لیوان آب نیازاست.

ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که ازاین یک و نیم لیوان  آب چه مقدارباید گرم و چه مقدارسردباشد.

چیزی که مشخص است این است حتما باید مقداری از این آب داغ باشد تا ژله در آن حل شود اما استفاده از آب سرد اختیاری است آب سرد استفاده شده به سرد شدن سریعترمایع ژله کمک می کند وگرنه اجباری به استفاده از آب سردنیست.

شما می توانید کل این یک ونیم لیوان آب را ازآب داغ استفاده کنید یا اینکه اگردوست دارید ژله سریعترخنک شود نصف آب داغ و نصف آب سرداستفاده کنید.گاهی اوقات ژله هایی که به صورت لایه ای تهیه می شود حتما باید تمام ژله ها ابتدا خنک شوند و سپس آنها را لایه به لایه درقالب بریزیدو دریخچال قراردهید

.مدت زمان ایده آل برای بستن ژله چقدراست؟

هرچقدر که ژله مدت زمان بیشتری داخل یخچال بماند برگرداندن ژله راحت ترمیشود و هرچه کمتر بماند ریسک بیشتری برای خراب شدن موقع برکرداندن وجودداردسعی کنیدژله را ازشب قبل درست کنید تا اینکه زمان کافی برای سفت شدن داشته باشد

.اگربرای درست کردن ژله وقت کمی داشتیم چه کاری باید بکنیم؟

شاید گاهی برای شما هم پیش آمده باشد مهمان سرزده دارید یا اینکه ژله ای که ازقبل درست کرده اید هم خراب شده و دوست دارید سریعا یک ژله دیگردرست کنید اما زمان کافی ندارید چند روش رابه شما توصیه می کنیم تا بتوانید درمدت زمان کم یک ژله زیبا درست کنیدترفندهای زیررا امتحان کنید

۱.ترفند درست کردن با پاناکوتا

به طور کل ژله هایی که برای درست کردن آنها ازشیر یا بستنی استفاده می شود خیلی سریعتر از ژله های معمولی می بندد ژله پاناکوتا معمولا در عرض ۴ساعت سفت می شود بنابراین برای زمان هایی که وقت تنگ است ایده خوبی باشند

۲.ترفندژله غلیظ

هرچقدربرای درست کردن ژله ازآب کمتری استفاده کنید ژله غلیظ ترخواهد  شد و از طرفی هرچقدر ژله غلیظ ترباشد سریعترمی بندد و سفت می شود. اگربه طورمعمول یک ونیم لیوان آب برای درست کردن ژله استفاده می کردید ازیک لیوان آب استفاده کنید

۳.قراردادن ژله درفریزر

چون سرمای داخل فریزر از یخچال بیشتر است می توانیدبرای سریعتر بسته شدن ژله آن را برای مدت کوتاهی داخل فریزرقرارد دهیدو سپس آن را به یخچال منتقل گنید فقط مراقب باشید که یخ نزند و به مرحله یخ زدگی نرسد وگرنه ژله خراب می شود.

۴.درست کردن ژله نازک

اگر ارتفاع قالب شما فرضا ۵سانت است و همیشه برای پرکردن این قالب از ۵بسته پودرژله استفاده می کردید اینبار میتوانید درهمان قالب با ۱بسته ژله نسبتا نازکتر وخوشمزه تر درست کنید

۵.ترفند درستت کردن ژله تک نفره

یک روش دیگربرای بستن سریع ژله درست کردن ژله های تک نفره درقالب های بسیارکوچک است.چون مقدار ژله ای که درقالب های تک نفره ریخته می شود کم است بنابراین سریع ترمی بندد

چه نوع قالبی برای درست کردن ژله راحت تراست؟

۱.قالب پلاستیکی خشک

یکی از بهترین قالب های ژله پلاستیکی خشک است.درست کردن ژله دراین قالب به حدی راحت است که گاهی حتی نیازی به چرب کردن قالب نخواهید داشت البته به شرطی که اصول اولیه درست کردن ژله مثل میزان آب استفاده شده و زمان استراحت کافی ژله دریخچال را رعایت کرده باشید.قالب های پلاستیکی نسبت به انواع دیگرقالب ها ارزان ترهستند

۲.قالب سیلیکونی

به همان نسبت که کاربا قالب پلاستیکی راحت است کاربا قالب سیلیکون کمی سخت تراست مگراینکه تجربه کافی در درست کردن ژله داشته باشدبه طورمعمول برای اکثرافراد کاربا قالب سیلیکونی دشوارتراست بنابراین شاید گزینه مناسبی نباشد

۳.قالب فلزی وآلومینیومی

کاربا قالب فلزی نیز همانند قالب پلاستیکی بسیارساده وراحت هستند

۴.ظروف شیشه ای یاپیرکس

به طورکلی ظروف پیرکس یاشیشه ای قالب های مناسبی برای تهیه ژله قالب نیستند.اگرقصد ندارید ژله رابه صورت قالبی برگردانید و می خواهید آن رادرظرف سرو کنید دراین حالت می توانید از ظروف پیرکس استفاده کنید

روش های جدا کردن ژله از قالب

دراول هیمشه سعی کنید صبور باشید تا می توانید با صبر و حوصله این کار را انجام دهید ابتدا لبه های ژله را به کمک انگشتان یا پشت چاقو ازقالب جداکنید

سپس قالب را برای مدت کوتاهی داخل آب گرم نگه دارید تا ژله از قالب جداشود

قالب پلاستیکی رامی توان برای مدت کمی داخل آب نگه داشت ولی قالب های فلزی مثل تفلون و آلومینیومی را حداکثر به مدت ۲الی۱۰ثانیه داخل آب گرم نگه داریدچون قالب های فلزی گرما را جذب کرده و در خودنگه می دارند و باعث آب شدن بیش ازحد ژله می شوند.

اگر ژله پاناکوتا درست کردید اصلا نیازی به قرار دادن قالب درآب گرم ندارید چون این ژله به راحتی ازقالب جدامی شود مگر اینکه ژله رابه صورت ترکیبی ولایه ای باژله معمولی درست کرده باشید که دراین صورت حتما کمی ژله را در آب داغ نگه دارید وقتی مطمئن شدیدکه ژله درقالب حرکت می کند و کاملا از قالب جداشده است می توانید آن را درظرف سروبرگردانید

قلق خاج شدن ژله ازقالب خصوصا برای ژله های بزرگتراین است که ازیک گوشه هواداخل قالب ژله برود تا ازقالب خارج شود

درست کردن ژله های مات

درحالت عادی وقتی پودرژله را درداخل آب حل می کنید ژله شفافی درست میشود اگر دوست دارید ژله کمی مات شود به جای آب سرد به ژله مقداری شیر یا بستنی اضافه کنید هر چقدر مقدار شیر بیشتر باشد ژله مات روشن تر و هر چقدر مقدار شیرکمتر باشد ژله مات تیره تری خواهید داشت

چه کارکنیم تا ژله هایی که با شیردرست میشودخراب نشود

ژله ای قرار است با شیر تهیه شود کمی سخت تر از ژله های عادی است و برعکس خارج کردن این ژله ها ازقالب بسیار راحت تراست برای درست کردن پاناکوتا به جای آب سردبه ژله شیراضافه می کنند وقتی پودر ژله را با آب داغ کاملاحل کردید و ژله یکدست شد اجازه دهیدتا ژله دردمای محیط خنک شود و داغی ژله بیافتد.سپس می توانید به آرامی شیر را اضافه کنید و ژله راهم بزنیداگر ژله را به شیر داغ اضافه کنید ژله تان بلافاصله خراب می شود و باید آن را دور بریزید.بنابراین موقع درست کردن ژله باشیردقت کنید تاشیر را به ژله داغ اضافه نکنید وگرنه شیر بلافاصله می برد

برای شفاف ترشدن ژله هاچه کاربایدکرد؟

برای اینکه ژله شفاف ترو درخشان تری داشته باشید ازدو ترفند زیر می توانیداستفاده کنید:

۱.استفاده ازماکروویوبرای حل کردن ژله

بعدازاینکه آب داغ را به ژله اضافه کردید و آن را خوب هم زدید آن را به مدت ۱الی۲دقیقه داخل ماکروویو قراردهید تا تمام ذرات ژله کاملا حل شود سپس ژله را خارج کنید و مجددا هم بزنیدتاژله یکدست شود

۲.استفاده از بخارآب کتری برای حل کردن ژله

اگر ماکروویو در دسترس نداشتیدمی توانید ظرف ژله رابرای مدتی روی بخارآب کتری قرار دهید

ترفند خیس کردن ظرف سرو ژله

گاهی اوقات پیش می آید که ژله در مرکز ظرف سرو قرار نمی گیرد.بنابراین برای اینکه بتوانید درچنین مواقعی ژله رابراحتی به مرکزظرف انتقال دهیدابتدا ظرف راکمی با آب سرد خیس کنید بعد می توانید خیلی راحت ژله رابه هر طرفی که بخواهید حرکت دهید.

دلیل جدا شدن لایه های ژله ازهمدیگرموقع برگرداندن ژله چیست؟

شاید گاهی برایتان پیش آمده باشدکه موقع برگرداندن ژله ازقالب لایه های آن ازهم باز شده باشند تنها دلیل آن فاصله زمانی زیاد بین ریختن لایه های ژله میباشد برای ژله هایی که به صورت لایه ای تهیه می شوند و شما مجبور هستید بعداز ریختن هرلایه ژله را به یخچال منتقل کنید و سپس پس از سفت شدن لایه قبلی لایه جدید را روی ژله بریزید ممکن است با مشکل جدا شدن لایه های ژله ازهم مواجه شوید دلیل این موضوع این است که لایه های ژله بیش ازاندازه سفت می شوند و سپس شما اقدام به ریختن لایه بعدی می کنید درصورتیکه این کاراشتباه است. به محض اینکه یک لایه نسبتا سفت شد و نیم بند شد قالب را ازیخچال خارج کنید و لایه بعدی را بریزید و اجازه ندهید هر لایه بیش ازاندازه سفت شود وقتی این نکته رارعایت کنید لایه ها به هم می چسبند و از هم جدا نمی شوند.

نکات استفاده از میوه های خردشده درژله

برای تزیین ژله می توانید از میوه های خرد شده استفاده کنید

۱.ازچه میوه هایی در ژله نباید استفاده کرد؟

ممکن است دوست داشته باشید تا برای تزیین ژله ازمیوه خرد شده استفاده کنید.برخی ازمیوه ها باعث  شل شدن و نبستن ژله می شوند.به طور مثال کیوی یکی از این میوه هاست.به هیچ عنوان به صورت خام داخل ژله استفاده نکنید چون ژله شما نمی بندد مگر اینکه آن را به صورت کمپوتی استفاده کنید

ازبرش های پرتقال.سیب.توت فرنگی.گیلاس.هلو.شلیل.آناناس.وانواع میوه های دیگر می توانید استفاده کنید

۲.شناور شدن میوه داخل ژله

یک از روشهای زیبا برای تزیین ژله استفاده از یک لایه نازک میوه های خردشده روی ژله است.

بسیاری از افراد با انجام این کارمشکل دارند و وقتی میوه ها را کف قالب ژله میریزند و ژله را روی میوه می ریزند میوه هاشناور می شوند و از جایشان تکان می خورند نه تنها چیدمان میوه ها به هم می خورد بلکه به جای اینکه میوه ها روی سطح ژله قرار گیرند به ته ژله میروند

مشکل کجاست؟

اگر مقدار ژله ای که روی میوه ها می ریزید از ارتفاع میوه ها بیشترشود و کاملا روی میوه هارا بگیرد کم کم میوه های خردشده به دلیل سبکی به روی مایع ژله حرکت می کنندو چیدمان آنها به هم میریزد

راه حل چیست؟

پس از چیدن میوه ها کف قالب ابتدا باقاشق مقدار کمی از ژله بی رنگ را روی میوه هابریزید به طوریکه ژله به روی میوه ها نیاید.

سپس به آرامی قالب را به یخچال منتقل کنیدواجازه دهید کمی ژله نیم بند و سفت شود.این مقدار کم ژله نقش چسب را بازی می کند و باعث می شود خرده های میوه درجایشان ثابت شوند و دیگرحرکت نکنند.

سپس قالب را ازیخچال خارج کنیدومابقی ژله را روی میوه ها بریزید.